Kurumsal İletişim Nedir?

KURUMSAL İLETİŞİM Kurumsal iletişim genel anlamda işletmelerin genel amaçlarına ulaşmak ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini uygulamak için planladıkları tüm iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur.[1] Kurumsal iletişim, kurumun değerlerini, davranış biçimlerini hedef kitlelere anlatamıyorsa, hedef kitlelerin kurumuOkumaya Devam Et

Siyasal İletişim Nedir?

Siyasal iletişim alanında birçok tanım yapılmakla birlikte “Siyasal İletişim” kavramı öncelikli olarak iletişim disiplininde bir alt başlık olarak değerlendirilmeli ve halkla ilişkiler altyapısından yararlanılarak doğru bir tanım yapılmalıdır. “Siyasal İletişim” kavramının tanımını yapmadan önce ilkOkumaya Devam Et

İkna Kuramları

İnsanlararası iletişimin temel tanımlarında da yer alan tutum kavramı, tutumun ögeleri, ikna kavramı ile iknanın ögelerinin ikna edici iletişim süreci içerisindeki yeri önem taşıyan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İknanın temel belirleyicisi olan kavramlardan birisiOkumaya Devam Et